Centrul Multifunctional Fortuna – rezumat proiect


Centrul Multifunctional FORTUNALUCRARI DE CONSOLIDARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI REFUNCTIONALIZARE PENTRU REALIZAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL FORTUNA, IN BUCURESTI SECTOR 1, PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

  • AXA PRIORITARĂ  3 – IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

DOMENIUL DE INTERVENŢIE  3.2 – REABILITAREA/MODERNIZAREA/DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE

a) localizarea proiectului: Regiunea Bucuresti-Ilfov, strada Fortunei nr. 51, sector 1 Bucuresti

(b) perioada de implementare a proiectului: 07.08.2012- 07.07.2014.

(c) rezultatele proiectului:
-Cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati
- Diminuarea numarului de persoane cu dizabiliatti care stau inactive acasa
- Realizarea Centrului multifunctional Fortuna pentru 50 de persoane cu dizabilitati
- Dotarea centrului cu materiale adecvate tipului de servicii oferit

- Introducerea a 6 noi servicii adaptate cerintelor persoanelor cu dizabilitati              
- Oferirea unui model de buna practica de asistenta, ingrijire  si integrare sociala care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei cu dizabilitati
- Sensibilizarea opiniei publice in legatura cu nevoile persoanelor cu dizabilitati  

(d) scurta descriere a proiectului:
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 50 de persoane cu dizabilităţi cu varsta peste 18 ani  aflate în grija familiilor sau pregătite pentru dezinstituţionalizare din municipiul Bucuresti sau fac parte din familii modeste. Ei vor beneficia zilnic de o asistenţă calificată, ceea ce le va permite integrarea socială şi  incluziunea pe piaţa muncii.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: familiile celor 50 de beneficiari direcţi, persoanele care vor fi angajate în perioada operaţională a Centrului Multifunctional, instituţiile de profil, precum şi comunitatea din Bucuresti si regiunea Ilfov.

 Prezentul proiect isi propune crearea unui Centru multifunctional pentru 50 de persoane cu dizabilitati. Acest proiect este conceput din nevoia de a oferi o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele cu dizabilitati, începând cu primirea lor necondiţionată în centru, până la rezolvarea problemelor specifice cu care acestea se confruntă, temporar sau permanent (materiale, financiare, culturale, juridice şi administrative, relaţionale, ocupaţionale, medicale), inclusiv prin organizarea unor locuinte protejate si a unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea competenţelor profesionale.  

Prin urmare, implementarea acestui tip de proiect va avea rezultate pozitive, nu numai din punct de vedere umanitar, ci şi din punct de vedere al inserţiei pe piaţa muncii. În acest context, proiectul propus generează valoare adăugată prin noutatea investiţiei derulate la nivelul regiunii Bucuresti – Ilfov. În acelaşi timp, atingerea ţintei propuse prin Strategia nationala, privind numărul de centre sociale nou înfiinţate, depinde şi de realizarea acestui proiect. 

 (e) rolul asociatiei ALTERNATIVA 2003: este initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.

(f) costurile proiectului: valoare totalã de 1.371889,44  lei din care finanţarea nerambursabilã asiguratã de AM este de 1.081982,72 lei