Barierele de participare ale tinerilor cu dizabilitãţi la viaţa comunitãţii


COMUNICAT DE PRESÃ

Barierele de participare ale tinerilor cu dizabilitãţi la viaţa comunitãţii

îndepartate prin terapie ocupaţionalã

Asociaţia ALTERNATIVA 2003 organizaţie nonguvernamentalã şi nonprofit din Bucureşti desfăşoară începând cu data de 1 august 2013, timp de doi ani proiectul: ˝Şansa mea pentru o viaţã activã˝ printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeanã extinsã. Obiectivul general al proiectului: Creşterea gradului de incluziune socială şi calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi prin facilizarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilităţilor de viaţă şi muncă, stimularea senzorială şi social-comportamentală, combaterea marginalizării, implicarea părinţilor şi asigurarea sustenabilitǎţii intervenţiilor de incluziune socialǎ.

Şedinţele de terapie ocupaţionalã la care participã tinerii cu dizabilitãţi în cadrul acestui proiect le-au oferit şansa de a dobândi independenţa în noi zone de activitate pe care le desfaşoarã prin metode variate, activitãţi plãcute, creative, le-au îmbogãţit deprinderile cognitive, fizice si motorii, le-au sporit încrederea în sine şi i-au ajutat sã îndeparteze barierele lor de participare la viaţa comunitãţii.

Proiectul implementat de Asociaţia ALTERNATIVA 2003 contribuie la realizarea obiectivelor Programului de Cooperare Elveţiano – Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile prin promovarea unor servicii sociale inovative şi a unor abordări noi, în scopul combaterii discriminării persoanelor cu dizabilitãţi şi a excluziunii lor sociale, prin măsuri care susţin realizarea politicilor publice, sporesc rolul sectorului societăţii civile şi a capacitãţii operaţionale a ONG-urilor şi completează strategiile naţionale şi politicile de ocupare.
Asociatia ALTERNATIVA 2003_ comunicat de presa_Terapia ocu…-