Invitatie – Grupul de formare a abilitãţlor de viaţã independentã


INVITAŢIE 

Asociaţia ALTERNATIVA 2003, organizaţie non-guvernamentală care sprijină integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, are plăcerea să vă invite la grupul de formare a abilitãţlor de viaţã independentã cu tema: Resurse şi nevoi de suport în integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi.  Aceast eveniment are loc în data de 23.09.2014 începand cu ora 10.00, in cadrul Complexului Nazarcea Grup, din str. Nazarcea, nr. 24-28, etaj 2, camera 11, sector 1, Bucureşti, şi este organizat în cadrul proiectului “Şansa mea pentru o viaţă activă” proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă derulat în perioada august 2013 – iulie 2015.

Scopul organizǎrii întǎlnirii este promovarea şi susţinerea dezvoltǎrii abilitǎţilor de viaţǎ independentã a persoanelor cu dizabilităţi pentru facilitarea integrǎrii sociale şi profesionale a acestora.

Ĩn cadrul întâlnirii vor fi abordate teme de interes pentru calitatea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi: metode interactive de lucru cu tinerii cu dizabilităţi, rolul echipei multidisciplinare în integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi, rolul pǎrinţilor în dezvoltarea abilitǎţilor de viaţǎ independentǎ a tinerilor cu dizabilităţi, toate concepute în scopul sensibilizǎrii şi informǎrii corecte privind problematica unei categorii de persoane mai puţin vizibile.

            La seminar vor participa un numar de 20 persoane cu dizabilitǎţi, pǎrinţi ai acestora, precum şi specialiştii asociaţiei.

 Pentru informaţii suplimentare, email: alternativa2003romania@yahoo.com, sau tel: 0735533605; persoanǎ de contact: Mihaela Neagu – asistent de proiect                                                                                     

Cu deosebită consideraţie,
Mihaela Rotar
Preşedinte Asociaţia ALTERNATIVA 2003