Invitatie seminar final în cadrul proiectului CSS16 ˝Şansa mea pentru o viaţã activã˝


INVITAŢIE

Seminar final în cadrul proiectului ˝Şansa mea pentru o viaţã activã˝

 Asociaţia ALTERNATIVA 2003 organizaţie nonguvernamentalã şi nonprofit din Bucureşti are plăcerea să vă invite la Seminarul final al proiectului: ˝Şansa mea pentru o viaţã activã˝ care se desfăşoară începând cu 1 august 2013 pe o durată de doi ani fiind finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeanã extinsã şi are drept scop prezentarea rezultatelor şi impactul pe care proiectul l-a avut asupra tinerilor cu dizabilităţi.

Evenimentul va avea loc în data de 23.07.2015, începând cu ora 10.00,  la UPA Nazarcea Grup, din str. Nazarcea, nr. 24-28, sector 1 (zona Bucureştii Noi), sala de întâlniri de la mansardă și are drept scop prezentarea rezultatelor şi impactul pe care l-a avut proiectul asupra calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi.

Sunt invitaţi să participe la acest eveniment, atât reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai societăţilor comerciale, ai organizaţiilor neguvernamentale din Bucureşti, reprezentanţi ai mass-mediei cât şi beneficiari ai proiectului.

Proiectul implementat de Asociaţia ALTERNATIVA 2003 a avut ca obiectiv creşterea gradului de incluziune socială şi calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilităţilor de viată şi muncă, stimularea senzorială şi social – comportamentală, combaterea marginalizării, implicarea părinţilor şi asigurarea sustenabilitǎţii intervenţiilor de incluziune socială şi a contribuit la realizarea obiectivelor Programului de Cooperare Elveţiano – Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile prin promovarea unor servicii sociale inovative şi a unor abordări noi, în scopul combaterii discriminării persoanelor cu dizabilitãţi şi a excluziunii lor sociale, prin măsuri care susţin realizarea politicilor publice, sporesc rolul sectorului societăţii civile şi a capacitãţii operaţionale a ONG-urilor şi completează strategiile naţionale şi politicile de ocupare.

 Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment pâna la data de 21.07.2015, ora 15.00 pe e-mail: alternativa2003romania@yahoo.com sau la numărul de telefon: 0735533605 persoana de contact Simona Fluturel.