Brosura eLeSI proiectul “e-learning pentru incluziune sociala”



Ghid informativ despre deficitele de integrare neurosenzoriala


 Asociatia Alternativa 2003 desfasoara in perioada august 2013 – iulie 2015 proiectul “Sansa mea pentru o viata activa” finantat printr-un grant din parte Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa. Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea gradului de incluziune sociala si a calitatii vietii tinerilor cu dizabilitati prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilitatilor de viata si munca, stimularea senzoriala si social-comportamentala, combaterea marginalizarii, implicarea parintilor si asigurarii sustenabilitatii interventiilor de incluzine sociala.
In acest context, am editat “Ghidul informativ despre deficitele de integrare neurosenzoriala si tulburarile de comportament” creat pentru a facilita munca specialistilor cu persoanele cu dizabilitati si probleme de integrare senzoriala, reusind astfel sa-i inteleaga si sa relationeze mai bine cu acestia.
Ghidul se distribuie GRATUIT si il puteti ridica din str. Nazarcea nr. 24 – 28, etaj 2, cam.11, sector 1, Bucuresti, tel. 0735533605 persoana de legatura Mihaela Neagu
Coperta exterioara ghid integrare senzoriala


Brosura de formare a abilitatilor de munca


“Brosura de formare a abilitatilor de munca” pentru persoane cu dizabilitati.
Asociatia ALTERNATIVA 2003 desfasoara in prezent proiectul “Sansa mea pentru o viata activa” finantat printr-un grant din parte Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa. Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea gradului de incluziune sociala si a calitatii vietii tinerilor cu dizabilitati prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilitatilor de viata si munca, stimularea senzoriala si social-comportamentala, combaterea marginalizarii, implicarea parintilor si asigurarii sustenabilitatii interventiilor de incluzine sociala.
In acest context, am editat “Brosura de formare a abilitatilor de munca” pentru persoane cu dizabilitati pentru a facilita accesul acestora pe piata muncii. Brosura se distribuie in mod gratuit, pentru a intra in posesia ei va asteptam in str. Nazarcea nr. 24 – 28, etaj 2, cam.11, sector 1, Bucuresti.
Coperta exterioara brosura de formare abilitati de munca

 


Brosura de prezenare proiect eLeSI


Proiectul eLeSI
eLeSI, e-Learning pentru o societate incluzivă:
o formare pentru toate cadrele didactice, mentori și persoanele care îi ingrijesc pe copiii și adulții cu dizabilități intelectuale, tulburări din spectrul autist sau tulburări mintale

 Proiectul eLeSI: crearea unei formări inovatoare pentru profesionisti și îmbunătățirea acompaniamentului persoanelor cu dizabilitați 

 Această colaborare între universități și structuri comunitare are ca scop:

 •    Crearea unei formări de tip e-Learning
 •    Formarea profesioniștilor
 •     Îmbunătățirea suportului, incluziunea sociala și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale, tulburari din spectrul autist și/sau tulburări mintale

 Site-ul proiectului este: www.handiplanet-echanges.info/the-network/elesi-project

Proiectul eLeSI 
Proiectul de formare la distanţă ˝e-Learning pentru o Societate Inclusivă˝ s-a născut din observarea unei lipse in formarea personalului care lucrează în Europa cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi intelectuale, tulburări din spectrul autist (ASD) și/sau tulburări psihice.

 eLeSI este o lucrare susţinută şi condusă de către un consorţiu de 4 universităţi şi 3 parteneri de tip asociativ, care are ca obiect să realizeze module de formare la distanţă, cu sprijin monitorizat, accesibile în mai multe limbii si sa le puna la dispoziţie acestor persoane cât şi familiilor şi sprijinitoriilor.

 Formarea, ce este cu acces liber şi gratuit, are o orientare transnaţională. Se bazează pe marile principii din Convenţia Naţiunilor Unite din 2006 privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.

 Acest proiect este inovator atât prin obiectul lui cât şi prin structurã (colaborare între parteneri universităţi, asociații, profesioniști și utilizatori) şi are scopul de a îmbunătăți cunoștințele cetățenilor europeni cu privire la aceste grupuri specifice, precum și realizarea unei schimbari în modul în care se privește diferenţa in societate.

 Proiectul e-Learning eLeSI are ca scop să propună:

 •  1 modul general de instruire despre persoanele cu dizabilități intelectuale, tulburări din spectrul autist și/sau tulburări psihice, pentru profesori, asistenți, mentori, formatori, familii și în general, orice persoană care desfășoară activități și se află în contact cu aceste persoane;
 • 3 module specializate, câte unul pe fiecare grupă de vârstă, care acoperă diferite aspecte de incluziune și participare a persoanelor ţintă în domeniile vieții sociale.

Volumul de formare pentru toate aceste 4 module este similar cu aproximativ 400 de ore de cursuri.

 Crearea unei formări e-Learning acesibile pentru toți pentru a îmbunătăți acompaniamentul și incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale, tulburări din spectrul autist și/sau tulburări psihice

Acest proiect multilateral inovator are ca rezultate: 

 •  Un training certificat european și internațional, gratuit, bazat pe concepte și reglementări internaționale.
 • Un învăţământ e-Learning pentru profesioniștii care lucrează sau care se confruntă cu primirea și susținerea persoanelor cu dizabilități intelectuale, tulburări din spectrul autist și/sau tulburări psihice.
 • O predare în e-Learning care urmează etapele de dezvoltare ale persoanei (0-3 ani, 4-16 ani, și 16 ani și peste) și poate să fie aplicată pentru părinți și familii și pentru profesioniști.
 • O pedagogie bazată pe socioconstructivismul:  studiul de caz, interactivitate și posibilitatea de monitorizare a cursanţilor pe unul sau mai multe module.
 • O platformă care utilizează instrumente pentru intergrarea si dezvoltarea în continuare în mai multe limbi internaționalle precum și la alte teme de incluziune.

Formarea eLeSI rămâne în acces liber și gratuit, și permite obţinerea unui certificat ce menţionează partenerii consorţiului, eliberat de coordonatorul.

De-a lungul proiectului se va avea in vedere:

 • Mediatizarea proiectului eLeSI
 • Mediatizarea formării eLeSI la cursanţi
 •  Susţinerea certificării şi recunoaşterii formării eLeSI

 Pagina proiectului:
Platformae-Learning
www.handiplanet-echanges.info/the-network/elesi-project: www.elesi-

Consorţiul proiectului eLeSI:
Fondation des Amis de l’Atelier (Franţa) – Coordonator
Fundaţia des Amis de l’Atelier primeşte şi acompaniază mai mult de 2000 copii şi adulţi cu handicap având 60 centre şi servicii . www.fondation-amisdelatelier.org

Universitatea de Chester (Regatul Unit) – Realizator
Universitatea de Chester, a cărei echipă de proiecte este specializată in sănătate şi susţinerea persoanelor având dificultăţi de învăţare şi de comportament, numară 15 000 de studenţi şi vizează excelenţa şi inovarea, deschiderea şi incluziunea.     www.chester.ac.uk

 Universitatea de Mons (Belgia) – Realizator
-  Serviciul de Ortopedagogie Clinică a Departamentului de Studii şi Acţiuni Sociale (DEAS)
-  Departementul de Ştiinţe şi Tecnologia Educaţiei     www.umons.ac.be

INS HEA (Franţa) – Realizator
Instituţie de învăţământ superior, INS HEA este un institut de cercetare şi de formare care vizează şcolarizarea, educarea şi formarea publiciilor cu cerinţe educative speciale.   www.inshea.fr 

Asociaţia ALTERNATIVA 2003 (România) – Co-constructor
Misiunea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 este dezvoltarea de servicii care vizează ameliorarea calităţii vieţii persoanelor având un handicap şi favorizarea integrării lor sociale.    www.alternativa2003.ro

 Asociaţia Miwadagbé (Benin) – Co- constructor
Asociaţia de parenţi şi prieteni pentru incluziunea persoanelor cu un handicap intelectual şi/sau mental din Benin, Miwadagbé vizează creşterea calităţii vieţii acestor persoane prin facilitarea integrării lor cu scopul unei dezvoltări umane efective şi durabile. www.miwadagbe.org

 Universitatea de Fribourg (Elveţia) – Partener asociat
Departementul de pedagogie curativă şi specializată şi Institutul lui de pedagogie curativă, sunt responsabile de cercetarea şi formarea teoretică şi pratică in pedagogie curativă.   www.unifr.ch/spedu

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

CONTACT
Fondation des Amis de l’Atelier
 Tel.: (+33) 01 64 86 41 19   ‣    e-mail: elesi@amisdelatelier.org
www.handiplanet-echanges.info/the-network/elesi-project


Pliant proiect Sansa mea pentru o viata activa


Pliant Sansa mea pentru o viata activa-page-1Pliant Sansa mea pentru o viata activa-page-2


Publicatii