Despre noi


Credinta care ne-a insufletit si condus in realizarea tuturor activitatilor noastre dedicate tinerilor cu dizabilitati intelectuale si familiilor acestora rezida in faptul ca omul tinde mereu spre autodepasire, doreste sa fie fericit iar omul cu handicap isi doreste o viata normala, drept pentru care ne-am unit eforturile si am gasit o alternativa concreta pentru implinirea acestor dorinte. Asa s-a nascut Asociatia ALTERNATIVA 2003…

Asociatia ALTERNATIVA 2003 a aparut la initiativa unor parinti ce au copii cu dizabilitati, fiind inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr. 18/PJ/08.01.2003

Misiunea Asociatiei ALTERNATIVA 2003 consta in promovarea serviciilor alternative in domeniul integrarii sociale a tinerilor cu dizabilitati intelectuale, cu respectarea drepturilor individuale ale acestora si oferirea de servicii concrete de recuperare, educare si profesionalizare.

Scopul Asociatiei ALTERNATIVA 2003:
- Cresterea capacitatii de integrare in societate a persoanelor cu dizabilitati intelectuale
- Cresterea gradului de acceptare al acestor persoane in cadrul comunitatii.

Obiectivele Asociatiei ALTERNATIVA 2003 constau in infiintarea si sustinerea unor servicii de protectie, recuperare, educatie, pregatire profesionala, asistenta sociala si consiliere specifica pentru tinerii cu dizabilitati intelectuale precum si pentru familiile acestora.

Asociatia ALTERNATIVA 2003 este operator de date cu caracter personal nr. 18986 / A.N.S.P.D.C.P.
Asociatia ALTERNATIVA 2003 este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal  sub nr.18986 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Persona (A.N.S.P.D.C.P).
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Asociatia ALTERNATIVA 2003 are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea acestora facandu-se in scopul “protectiei si asistentei sociale” a acestora.
Activitatile asociatiei se desfasoara la inlate standarde in Centrul Multifunctional Fortuna modernizat si finalizat in august 2015.
Imagini pentru centrul multifunctional fortuna

Prezentare ALTERNATIVA Engleza EN

Pliant ALTERNATIVA franceza FR